Asitane-i Uşşâkî’deki bir hat

Hüseyin Vassaf (r.a.) efendi Sefîne-i Evliyâ-i Ebrâr adlı eserinde Hazreti Pir Hasan Hüsameddin Uşşâkî türbesindeki :
Aşk ile sür yüzünü ey aşık türbe – i paki Hüsâmeddin-e levhasından bahseder.

Hu

Vasıl-ı feyz-i Huda’yuz Halveti Uşşâķîyiz
Hak-pay-i Mustafa’yuz Halveti Uşşâkîyiz
Çar-ı yar-ı ba-safaya kul u kurban olmuşuz
Bende-i al-i abayız Halveti Uşşâkîyiz
Mekteb-i irfandan aldık ders-i aşkı tıfl iken
Ehl-i aşka pişuvayız Halveti Uşşâkîyiz
Hazret-i pirin eşiği hakine yüz süreli
Hamdülillah pür-safayız Halveti Uşşâkîyiz

Not: Hattı yazan ekrem beye teşekkürler

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.