AŞKINA MUHAMMED’İNAŞKINA MUHAMMED’İN

Yaratıldı mevcudât. Fahr-i âlem aşkına
Hak yarattı her şeyi, aşkına Muhammed’in

Doğdu Mekke şehrinde, nûra gark oldu zemin
Putlar yere devrildi, aşkına Muhammed’in

Ermedi hiçbir nebi, Kâbe Kavseyn sırrına
Lütf eyledi zât-ı Hak, aşkına Muhammed’in

Ebâ Bekir ve Ömer, Osman ile hem Ali
Etti ashâb hep imân, aşkına Muhammed’in

Hüccâc gelir her sene, varırlar Medine’ye
Zâri zâri ağlarlar, aşkına Muhammed’in

Cümle âlem müştâktır, hûriler ve melekler
El divân huzûrunda, aşkına Muhammed’in

Gelin kadrini bilelim, gelmez misli cihâna
Canlar olsun hep fedâ, aşkına Muhammed’in

Mehd eyle gel ey Naci, över Kur’ân âyetleri
Eyle dâim salâvatı, aşkına Muhammed’in

Sıddık Naci Eren Divanı: sayfa- 241 —

Grafik için Ercan kardeşimize teşekkürler

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.