Yigitbaşı Veli Okulu

Yigitbaşı Veli Okulu   YİĞİTBAŞI VELÎ OKULU AÇILDI !… Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî Hz.’nin (d. 839/1435, Gölmarmara – ö. 910/1505, Manisa) hayatı ve eserlerinin okunup açıklanarak düşünce dünyasının

Read More

Kaşifi Sultan Hz.

Kaşifi Sultan Hz. Kaşifi Hüsnü Sultan Hüsnü esas adı Kaşifi ise manevi ismi imiş. Erzincan Kemaliye Tuğlu (Hude / Hüdü) köyünde (Kemaliye ile Arapgir ilçeleri arasında) tahmini 100 yıl

Read More

Ölüm

Ölüm   Bismillahirrahmanirrahim   Her nefis ölümü tadacaktır. (1) “Onlar; başlarına bir musibet gelince, Biz şüphesiz Allah’a içiniz ve şüphesiz O’na döneceğiz .” (2) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyururlar ki

Read More

Ahadiyet

Ahadiyyet   Abdurrahman Sami Niyazi Hz. Evrad-ı Mukarrebun adlı eserinde  ahadiyet  kavramı üç ayrı yerde geçer : (9c) , ( 43c)  ve  (55c) . Bekir Sıdkı Visali Hz. ise

Read More

Muhammed Keşânî Hz.

Muhammed Keşânî Hz .     Şeyh Muhammed’i Keşânî: Uşşâkî meşayıhından Gelibolulu Âlim Sinan halîfesidir. Keşânî hz.nin öğrencisi ise Halil Gümülcinevi’dir. Keşânî hz., Keşan Kadıköy’de şeyhinin yanında medfûndur. Dıramalı

Read More

Hz. Hızır’ın a.s. Şifa Duası

Hz. Hızır’ın a.s. Şifa Duası   ” Allâhümme lâ tüşmit a’dâî bidâî ve’c-ali’l-Kur’âne’l-Azîme şifâi ve devâî fe-enel alîlü ve ente’l müdâvî.” (1)     Anlamı : Allahım ! Bana

Read More

Ya Rabbi kalplerimizi dinin üzere sabit kılıver

Yâ mukallibe’l-kulûb! Sebbit kalbî alâ dînik (1, 4 ) Ey Kalpleri çeviren Allahım ! Kalbimi dinin üzerine sabit kıl. (2, 4) Bu dua bir çok hadisi şerif’te zikredilmiştir. Ümmü

Read More

Şeyh Osman Sıdkî Uşşâkî hz.

Şeyh Osman Sıdkî Uşşâkî Hz.   Kibâr-ı meşâyıh-ı Uşşâkıyye’dendir.   Gümülcinelidir. Edirne’de ihtiyâr-ı ikâmet eylemiştir. (1) Gümülcineli Şeyh Halîl Efendi’nin halifelerinden Şeyh Abdülkerîm Efendi’den hilâfet aldıktan sonra irşat faaliyetlerinde bulunmak

Read More

Sarmaşık Mescidi ve Tekkesi

  Sarmaşık Mescidi ve Tekkesi     Aziz Mahmud Hüdai hz. , Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki hz.nin cenazesine katılanlardan biriydi. Onun kurduğu yol olan Celvetilerin bir tekkesi de İstanbul

Read More

Muhabbet , Şevk ve Aşk

Muhabbet , Şevk ve Aşk Muhabbet ağacının yaprağı şevk (gönülde parlayan şiddetli istek ve arzu) , meyvesi aşktır. Şevk, muhabbetin sonucudur. Çünkü muhabbetten doğar.Şevk gerçek sevgidir. Allah’ ı seven

Read More