Kasidei Münferice

Kasidei Münferice   Tunus’un tevzer ilinden Arapça dilbilgisi öğretmeni Yusuf İbnun Nahvi’nin (433/1041-513/1119) yazdığı kasidenin adı : Münferice. Kendisi Tevzer dışında iken malının gasbedildiğini duyması üzerine nazmettiği rivayet edilir.

Read More

Bekir Sıdkı Visali Hz’nin Sohbetleri

Bekir Sıdkı Visali Hz’nin Sohbetleri   Halveti Uşşaki yolu meşayıhından Bekir Sıdkı Visali hz.nin İzmir Hisar camiinde birbirinden ilginç ve farklı konularda yapılmış sohbetleri. Bir dervişi osmanlıca harflerle not

Read More

Erzurum’da Uşşakiler

Erzurum’da Uşşakiler foto : Sıdkı Baltakesen Erzurum’daki Uşşakiler Uşşaki meşayıhından Bekir Sıdkı Visali hz. (1950-1960lı yılar) zamanında Erzurumda Uşşakiler varmış. Bekir ef. yaşlı olduğundan halifesi Mehmet Ruhi ef. Erzurum’a

Read More

Cömert

Cömert   Sıddîk Nâci Eren efendi tasavvuf yolunun ahkamını (Hükümler, kanunlar, emirler, buyruklar) altı maddede sayar bunlardan biri de cömertliktir (sehavet) . Allah’ın c.c. esma-i hüsnasından cömertlikle ilgili olanlarından

Read More

Çelebioğlu Alâaddin Efendi tekkesi

    Çelebioğlu Alâaddin Efendi tekkesi   Defter kayıtlarında “mâmur” olarak görünen Çelebioğlu Hoca Alâaddin Camii İstanbul’un ( Eminönü semtinde ) en eski camilerindendir. Marpuçcular Camii, Alaca Mescit olarak da

Read More

Meveddet

Meveddet   Sıddîk Nâci Eren efendi  tasavvuf yolunun ahkamını (Hükümler, kanunlar, emirler, buyruklar) altı maddede sayar bunlardan biri de meveddettir. Karşılıksız ve katıksız sevgi. Meveddet sahibi kişi sevgisini fiille

Read More

Ali Niyazi Baba

Ali Niyazi Baba Ali Niyazi efendi , İzmir Beydağ’da medfundur.  Yolunu Kiraz’da medfun Ali Talip Çatalyürek efendi yürütmüştür.   Kabir taşında yazanlar : Sene bin üçyüz otuzbir (miladi 14

Read More

Yigitbaşı Veli Okulu

Yigitbaşı Veli Okulu   YİĞİTBAŞI VELÎ OKULU AÇILDI !… Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî Hz.’nin (d. 839/1435, Gölmarmara – ö. 910/1505, Manisa) hayatı ve eserlerinin okunup açıklanarak düşünce dünyasının

Read More

Kaşifi Sultan Hz.

Kaşifi Sultan Hz. Kaşifi Hüsnü Sultan Hüsnü esas adı Kaşifi ise manevi ismi imiş. Erzincan Kemaliye Tuğlu (Hude / Hüdü) köyünde (Kemaliye ile Arapgir ilçeleri arasında) tahmini 100 yıl

Read More

Ölüm

Ölüm   Bismillahirrahmanirrahim   Her nefis ölümü tadacaktır. (1) “Onlar; başlarına bir musibet gelince, Biz şüphesiz Allah’a içiniz ve şüphesiz O’na döneceğiz .” (2) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyururlar ki

Read More