Çelebioğlu Alâaddin Efendi tekkesi

    Çelebioğlu Alâaddin Efendi tekkesi   Defter kayıtlarında “mâmur” olarak görünen Çelebioğlu Hoca Alâaddin Camii İstanbul’un ( Eminönü semtinde ) en eski camilerindendir. Marpuçcular Camii, Alaca Mescit olarak da

Read More

Meveddet

Meveddet   Sıddîk Nâci Eren efendi  tasavvuf yolunun ahkamını (Hükümler, kanunlar, emirler, buyruklar) altı maddede sayar bunlardan biri de meveddettir. Karşılıksız ve katıksız sevgi. Meveddet sahibi kişi sevgisini fiille

Read More

Ali Niyazi Baba

Ali Niyazi Baba Ali Niyazi efendi , İzmir Beydağ’da medfundur.  Yolunu Kiraz’da medfun Ali Talip Çatalyürek efendi yürütmüştür.   Kabir taşında yazanlar : Sene bin üçyüz otuzbir (miladi 14

Read More

Yigitbaşı Veli Okulu

Yigitbaşı Veli Okulu   YİĞİTBAŞI VELÎ OKULU AÇILDI !… Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî Hz.’nin (d. 839/1435, Gölmarmara – ö. 910/1505, Manisa) hayatı ve eserlerinin okunup açıklanarak düşünce dünyasının

Read More

Kaşifi Sultan Hz.

Kaşifi Sultan Hz. Kaşifi Hüsnü Sultan Hüsnü esas adı Kaşifi ise manevi ismi imiş. Erzincan Kemaliye Tuğlu (Hude / Hüdü) köyünde (Kemaliye ile Arapgir ilçeleri arasında) tahmini 100 yıl

Read More

Ölüm

Ölüm   Bismillahirrahmanirrahim   Her nefis ölümü tadacaktır. (1) “Onlar; başlarına bir musibet gelince, Biz şüphesiz Allah’a içiniz ve şüphesiz O’na döneceğiz .” (2) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyururlar ki

Read More

Ahadiyet

Ahadiyyet   Abdurrahman Sami Niyazi Hz. Evrad-ı Mukarrebun adlı eserinde  ahadiyet  kavramı üç ayrı yerde geçer : (9c) , ( 43c)  ve  (55c) . Bekir Sıdkı Visali Hz. ise

Read More

Muhammed Keşânî Hz.

Muhammed Keşânî Hz .     Şeyh Muhammed’i Keşânî: Uşşâkî meşayıhından Gelibolulu Âlim Sinan halîfesidir. Keşânî hz.nin öğrencisi ise Halil Gümülcinevi’dir. Keşânî hz., Keşan Kadıköy’de şeyhinin yanında medfûndur. Dıramalı

Read More

Hz. Hızır’ın a.s. Şifa Duası

Hz. Hızır’ın a.s. Şifa Duası   ” Allâhümme lâ tüşmit a’dâî bidâî ve’c-ali’l-Kur’âne’l-Azîme şifâi ve devâî fe-enel alîlü ve ente’l müdâvî.” (1)     Anlamı : Allahım ! Bana

Read More

Ya Rabbi kalplerimizi dinin üzere sabit kılıver

Yâ mukallibe’l-kulûb! Sebbit kalbî alâ dînik (1, 4 ) Ey Kalpleri çeviren Allahım ! Kalbimi dinin üzerine sabit kıl. (2, 4) Bu dua bir çok hadisi şerif’te zikredilmiştir. Ümmü

Read More