Ahmed Talib-i İrşadî hz. ve Hüseyin Hüsnü Aziz hz.

Ahmed Talib-i İrşadî hz. ve Hüseyin Hüsnü Aziz hz.   Ahmed Talib-i İrşadî (1819-1881) hazretleri , Tire- Bayındır’da doğmuş olup Halvetîliğin Uşşâkıyye koluna mensuptur. Mürşidi Uşşâkî şeyhi Ömer Hulûsî’nin

Read More

Mîhveri’l-ulûm

Mîhveri’l-ulûm (İlimlerin özü veya esası)   Mihverü’l- ‘ulûm Kaynaklarda Uşşâkî meşayıhından Abdurrahman Sâmî Efendi’nin eserleri arasında zikredilen 95 ve günümüze ulaşan 96 bu eserin müstakil bir kitap değil; kardeşi

Read More

Habîb-i Karamânî hz.

Habîb-i Karamânî hz.   Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki’nin mürşidi Şeyh Semerkandi Ahmet Hazretlerinin feyiz aldığı insandır Habib Karamânî hz. .  Karaman’lı Şeyh Hacı İzzettin Efendi (Habib Ömer Karamani Hz.)

Read More

Arapgir ve Uşşâkî

Malatya ile bağları olmuş sufilerden bazıları : Karabaş-ı Veli hz, Somuncu Baba, Niyazi-i Mısri hz. , Abdulhalık Gucdüvani hz. , Ibni Arabi hz., Sadreddin konevi hz. ‘dir. Malatya’nın şirin

Read More

Zatullah

Ehli Sünnet Üzere bir Mürşid ara bul.  … Ey Aşık-ı Hakiki bilmiş ol ki ilahi feyizler ve sonsuz rahmetler maye-i Muhammedi ve siret-i Ahmedi’dir. … Uyarmalarımızı dikkatle oku ve

Read More

Mir’âtu’l-Muhakkikîn

Şeyh Sa‘düddîn Mahmûd b. Emîniddîn Abdilkerîm b. Yahyâ Şebüsterî Tebrîzî (ö. 720/1320) Iran’da Tebriz’ şehrinin Şebüster kasabasında 687’de (m.1288) doğup 720’de vefat etti . Hocaları Bahaeddin Ya’kub-ı Tebrîzî ve

Read More

Gökyüzünü Sarsan Dua

“Ya Vedûd! Ya Vedûd! Ya Vedûd! Ya Ze’l-arşi’l-mecid! Ya Mübdi’, Ya Mu’id! Ya Fe’aalün lima yürid! Es’elüke bi-nuri vechikellezi mele’e erkane arşike ve es’elüke  bi-kudretike’l-leti kadderte biha ala cemiyı

Read More

Divan Abdullah Salahaddin-i Uşşaki

Divan Abdullah Salahaddin-i Uşşaki Prof. Dr. Mehmet Akkuş Hocanın yıllar süren  titiz çalışmasının eseri Hazırlayan: Prof. Dr. Mehmet Akkuş Editör: Uğur İncebilir Kitabın Türü: Tasavvuf Cilt Tipi: 350 gr

Read More

Şiir Şerhleri – Abdullah Salahaddîn-i Uşşâkî

Şiir Şerhleri – Abdullah Salahaddîn-i Uşşâkî Hazırlayan: Resul Arıcı Editör: Uğur İncebilir Kitabın Türü: Tasavvuf Cilt Tipi: 350 gr Mat Kuşe Karton Kapak Kağıt Cinsi: 60 gr Holmen Kitap

Read More

Nurbahşiyye

Nurbahşiyye: Muhammed Nurbahş el-Buhârî (869/1465). Kübreviyye’nin Horasan koludur.  (2) Hocası Kübrevî şeyhi Hâce İshak Huttalânî ‘dir . Nurbahşiyye’de seyrüsülûkün en önemli unsurlarından biri Kübrevî şeyhi Seyyid Ali Hemedânî’nin derlediği

Read More