Gel Aldanma Ey Derviş

Gel Aldanma Ey Derviş Eyle seyr-i süluku, bir mürşid-i kâmilden Bul târikin ehlini, aldanma gel ey derviş Çoğaldı sahte şeyhler, târikat kisvesi içre Seçmez Hakk’ı batıldan, uyma ona ey

Read More

Sıddık Naci Efendi’nin Eserleri

Kitapların dünyasında kendisini ümmi olarak telakki eden, ancak mana âleminde yaptığı sırlı yolculukların sonrasında kendisini yazmaya adayan Sıddık Naci Eren Efendi iznini de mürşidinden alıyor. Seyyid Kazım Efendiye gönlüne

Read More

Uşşâkî Şeyhülislam

Şeyhülislam, Osmanlı İmparatorluğu’nda, sadrazamdan sonra gelen ikinci büyük görevli. Osmanlı devletinde en yüksek dereceli müftü. Fetva müessesesinin başkanı. İlmiye sınıfının başıdır. Kendisine sorulan dînî meseleler ve sualleri fetva ile

Read More

Mülk Suresi

Hz. Peygamber ( s.a.v) şöyle buyurmuştur. “Mülk Sûresi kabir azabına manidir”. Tebâreke (Mülk sûresi) kabir azabına mânîdir. Kim, Mülk sûresini okursa, Kadir Gecesini ihyâ etmiş gibi olur. (1) Hüseyin

Read More

Hoştur yâ Rasûlallâh

Aşkınla benim hâlim Hoştur yâ Rasûlallâh Güfte: Selahaddin Uşşaki Beste: Mehmet Kemiksiz Aşkınla benim hâlim Hoştur yâ Rasûlallâh Fikrin ile âmâlim Hoştur yâ Rasûlallâh Çeşmimden akar yâşım Derdindir ayakdaşım

Read More

AŞKINA MUHAMMED’İN

AŞKINA MUHAMMED’İN Yaratıldı mevcudât. Fahr-i âlem aşkına Hak yarattı her şeyi, aşkına Muhammed’in Doğdu Mekke şehrinde, nûra gark oldu zemin Putlar yere devrildi, aşkına Muhammed’in Ermedi hiçbir nebi, Kâbe

Read More

Hüseyin Vassaf efendi ve eserleri hakkında bir yazı

Hüseyin Vassaf Efendi H Yayınlarının paylaşımından alınmış güzel bir yazı Hüseyin Vassâf Bey’in Bir Eserinin Mâcerâsı 20. yüzyılın kültür ve irfân hayatının önemli simalarından Hüseyin Vassâf Bey, Sefîne-i Evliyâ,

Read More

Gerçeği Gösteren Ayna

Gerçeği Gösteren Ayna (Mir‘at-ı İncila-yı Hakikat) Uşşâkî şeyhi bir bürokrat… Muhammedî bir âşık… Hayatını dolu dolu yaşamış olan ârif-i billah bir âlim… İnsanlık âlemine tasavvuf tarihi ve gönül ehli

Read More

Asitane-i Uşşâkî’deki bir hat

Hüseyin Vassaf (r.a.) efendi Sefîne-i Evliyâ-i Ebrâr adlı eserinde Hazreti Pir Hasan Hüsameddin Uşşâkî türbesindeki : Aşk ile sür yüzünü ey aşık türbe – i paki Hüsâmeddin-e levhasından bahseder.

Read More

Oruç ve Sabır

Hz Peygamber (s.a.v.) ” Bu ay sabır ayıdır. Sabrın ise sevabı cennettir. ” buyurduğu gibi diğer hadisi şerifinde de ” Oruç sabrın yarısıdır. Sabır da imanın yarısıdır.” buyurmuşlardır. Yani

Read More