Ölümün Çeşitleri

Ölümün Çeşitleri Salike mevt-i ıztırari (mecburi, zorunlu ölüm) gelmeden evvel mevti ihtiyari (isteğe bağlı) ile ölmek lazımdır. Ölmeden önce ölünüz. Hadis-i şerifi ile me’murün-bihtir (emrolunan şey). Hâtem-i Esam (ks)’e

Read More

Abdullah Salâhî Uşşâkî hz.nin Farsçadan Türkçeye Tercüme ettiği Tasavvufî Eserler

Mahmûd Şebisterî (ö. 720/1320),  Gülşen-i Râz, Mir’âtü’l-muhakkıkîn. Şebisterî’nin  Farsça  tasavvufî  eseri  Gülşen-i  Râz  Osmanlı  döneminde Elvân-ı  Şîrâzî  (ö.  829/1426’dan  sonra)  tarafından  manzum  olarak  Türkçeye  tercüme edilmiştir71. Bu tercüme yeni

Read More

MEMÎ CÂN EFENDİ, Şeyh Muhyiddin Mehmed

MEMÎ CÂN EFENDİ, Şeyh Muhyiddin Mehmed (d.?/?-ö.1008/1599-1600) tekke şairi Hayatı hakkında bilinenler oldukça sınırlıdır. Doğum tarihi bilinmeyen şair aslen Saruhan’lıdır. Nev‘îzâde Atâyî, şairin nisbesini “Şeyh Muhyiddin Mehmed bin İlyâs

Read More

Uşşâkî Zikrinde Okunan Salât üs Selâm

Uşşâkî Zikrinde Okunan Salât üs Selâm “Salât üs Selam”, Hz. Muhammed (s.a.v.) için okunan ve Allah’ın rahmet ve selamının Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) üzerine olması dileğini ifade eden dualara denir.

Read More

Mehmed Metin İrşadi hz.

KARACAOĞLU, Mehmet Metin (İrşâdî, Asrî İmam) (Bursa 1911 -ay. 1987) Din adamı. Işıklar Askeri Lisesi’nin Arabî ve Fârisî hocası Ali Osman Efendi’nin oğludur. İlköğreniminden sonra ilahiyat eğitimi aldı. Babası¬nın

Read More

Eûzu Besmele

EÛZÛ BESMELE  Gelin kulak verin bana, bak ne dedi Âdem baba Şeytanın hilesinden, eûzu besmele oku Evlatlarım zürriyetlerim, uymayın nefse sakın Dedi babamız bu sözü, eûzu besmele oku At

Read More

Uşşâkîzade Abdullah efendi Medresesi

Uşşâkîzade Abdullah efendi Medresesi    Ders okutulan yer anlamına gelen medrese, aynı zamanda öğrencilerin ikamet ettikleri yer anlamına da gelmektedir. Uşşakîzâde Abdullah Efendi (1657- İstanbul 1726) Medresesi Kadıasker Hasan

Read More

Uşşâkîzâde Abdurrahim Efendi’nin çoğalttığı kitaplar

Uşşâkîzâde Abdurrahim Efendi’nin çoğalttığı kitaplar Pîr Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî’nin küçük oğlu Abdurrahim Efendi üç yüz cilde erişen kitabın birer örneğini yazmıştır. Bunların arasında   iki Dürer (Molla Hüsrev’in Dürer

Read More

Uşşâkîzâde Abdurrahim Efendi

Uşşâkîzâde Abdurrahim Efendi Pîr Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî’nin, üç oğlu ve bir kızı olup, oğulları ulemadan Mustafa Efendi, Abdulaziz Efendi ve Abdurrahim Efendidir. Kızı Ferah Sultan’dır. Kendisinden sonra gelen aile

Read More

Gel Sen Aşka Talip Ol

Gel Sen Aşka Talip Ol Var sen aşka tâlip ol, gafil olma arif ol Hakk’a aşık olanlar, cahimden azad olur İster isen Rahman’ı, terk eyle mâsivâyı Oku Kur’ân zikreyle,

Read More