Ahadiyet

Ahadiyyet   Abdurrahman Sami Niyazi Hz. Evrad-ı Mukarrebun adlı eserinde  ahadiyet  kavramı üç ayrı yerde geçer : (9c) , ( 43c)  ve  (55c) . Bekir Sıdkı Visali Hz. ise

Read More

Muhabbet , Şevk ve Aşk

Muhabbet , Şevk ve Aşk Muhabbet ağacının yaprağı şevk (gönülde parlayan şiddetli istek ve arzu) , meyvesi aşktır. Şevk, muhabbetin sonucudur. Çünkü muhabbetten doğar.Şevk gerçek sevgidir. Allah’ ı seven

Read More

Abdullâh Salahaddîn-i Uşşâkî: Hayatı ve Eserleri

Abdullâh Salahaddîn-i Uşşâkî: Hayatı ve Eserleri – Prof. Dr. Mehmet Akkuş Abdullâh Salahaddîn-i Uşşâkî (Salâhî), XVIII. asrın mutasavvıf şâir ve edîblerimizdendir. Daha önce Dîvân’ını ve bazı sûfîlerin şiirlerine yapmış

Read More

Yemezzade Süleyman Rüşdi ve BilinmeyenEserleri

  Aydın Karacasulu Bir Uşşaki Yemez – Zade Süleyman Rüşdi ve Bilinmeyen Eserleri Kitap Açıklaması Aşk ile sarmaşık arasında pek yakın bir alaka vardır. Bu, hem anlam yönünden hem

Read More

Mesâbîhu’s – Sünne

Mesâbîhu’s – Sünne     Mesâbîhu’s – Sünne,  güvenilir hadis kaynaklarından derlenmiş hadisleri ihtiva eden bir eserdir. (1) Kitabın yazarı olan Ebû Muhammed el-Huseyn b. Mes’ud el-Ferrâ el-Beğavî (516/1122),

Read More

Mîhveri’l-ulûm

Mîhveri’l-ulûm (İlimlerin özü veya esası)   Mihverü’l- ‘ulûm Kaynaklarda Uşşâkî meşayıhından Abdurrahman Sâmî Efendi’nin eserleri arasında zikredilen 95 ve günümüze ulaşan 96 bu eserin müstakil bir kitap değil; kardeşi

Read More

Zatullah

Ehli Sünnet Üzere bir Mürşid ara bul.  … Ey Aşık-ı Hakiki bilmiş ol ki ilahi feyizler ve sonsuz rahmetler maye-i Muhammedi ve siret-i Ahmedi’dir. … Uyarmalarımızı dikkatle oku ve

Read More

Mir’âtu’l-Muhakkikîn

Şeyh Sa‘düddîn Mahmûd b. Emîniddîn Abdilkerîm b. Yahyâ Şebüsterî Tebrîzî (ö. 720/1320) Iran’da Tebriz’ şehrinin Şebüster kasabasında 687’de (m.1288) doğup 720’de vefat etti . Hocaları Bahaeddin Ya’kub-ı Tebrîzî ve

Read More

Divan Abdullah Salahaddin-i Uşşaki

Divan Abdullah Salahaddin-i Uşşaki Prof. Dr. Mehmet Akkuş Hocanın yıllar süren  titiz çalışmasının eseri Hazırlayan: Prof. Dr. Mehmet Akkuş Editör: Uğur İncebilir Kitabın Türü: Tasavvuf Cilt Tipi: 350 gr

Read More

Şiir Şerhleri – Abdullah Salahaddîn-i Uşşâkî

Şiir Şerhleri – Abdullah Salahaddîn-i Uşşâkî Hazırlayan: Resul Arıcı Editör: Uğur İncebilir Kitabın Türü: Tasavvuf Cilt Tipi: 350 gr Mat Kuşe Karton Kapak Kağıt Cinsi: 60 gr Holmen Kitap

Read More