Hüseyin Vassaf efendi ve eserleri hakkında bir yazı

Hüseyin Vassaf Efendi H Yayınlarının paylaşımından alınmış güzel bir yazı Hüseyin Vassâf Bey’in Bir Eserinin Mâcerâsı 20. yüzyılın kültür ve irfân hayatının önemli simalarından Hüseyin Vassâf Bey, Sefîne-i Evliyâ,

Read More

Gerçeği Gösteren Ayna

Gerçeği Gösteren Ayna (Mir‘at-ı İncila-yı Hakikat) Uşşâkî şeyhi bir bürokrat… Muhammedî bir âşık… Hayatını dolu dolu yaşamış olan ârif-i billah bir âlim… İnsanlık âlemine tasavvuf tarihi ve gönül ehli

Read More

Tevekkül

Tevekkül Bismillahirrahmanirrahim Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de, tevekkülün lüzum ve önemini, faydasını birçok ayetlerde bildirmiştir :  “…Bir işi yapmaya karar verdiğin zaman artık Allah’a tevekkül et. Muhakkak ki, Allah kendisine

Read More

Ölümün Çeşitleri

Ölümün Çeşitleri Salike mevt-i ıztırari (mecburi, zorunlu ölüm) gelmeden evvel mevti ihtiyari (isteğe bağlı) ile ölmek lazımdır. Ölmeden önce ölünüz. Hadis-i şerifi ile me’murün-bihtir (emrolunan şey). Hâtem-i Esam (ks)’e

Read More