İlahi ma ahlemeke

Ilahi ma ahlemeke (1) Allah Halîm’dir. O, suçluların cezalarını hemen vermek gücüne sahip olduğu halde sonraya bırakır ve hep hilim ile muamele eder. Bu konuda, Müslümanların çektikleri eza ve

Read More

Ya Hayy ul Ya Kayyum

Bismillahirrahmanirrahim Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm . (bakara 255) (1) Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. (2) Elif, lâm, mim.

Read More

Tevekkül 02

Tevekkül 02 Tevekkül, Allah’a güvenmektir. Dünya ve ahiret mülkünün Allah’ın olduğunu ve bütün yaratıkların rızkını O’nun verdiğini bilen ve inanan kimse tevekkül makamına ayak basmıştır. Böyle bir kimse rızık

Read More

Tevekkül 01

Tevekkül 01 Süluku tekmil eden salikin gözetmesi gereken beş şarttan birisi de tevekküldür. Salik tam tevekkül içinde bulunmalıdır, yani, yiyecek, içecek ve giyecek gibi şeylerde , buldukları ile kanaat

Read More

Sıddîk Nâci Eren Efendi Konseri

9 Mart 2020 Tarihinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde Gerçekleşen Erenler Meclisi Sıddîk Nâci Eren Efendi Konseri Güfteler: Sıddîk Nâci Eren Efendi Besteler: Mehmet Kemiksiz  I. BÖLÜM Hüseynî İlâhî

Read More

Allah Mu’în Allah Kerîm

Allah Mu’în Allah Kerîm Ol Müstean Rabbirrahim Allah Mu’în Allah Kerîm Mevlamız Allah-ü azim Allah Mu’în Allah Kerîm Sıddık eyle gel Tahammül Hakk’a tevekkül ol daim Odur Gafur ve

Read More

SIDDIK NACİ EREN EFENDİNİN EDEBî ŞAHSİYETİ

Şairin divanından hareketle, şiirlerinde umumî olarak hikemî bir havanın hâkim olduğu görülmektedir. Şair insanoğlunun benlik atından vazgeçip, vahdet yolunda dâim adımlarla yürümesini öğütlemektedir. Bâkî lezzetlerin yerini, fânî lezzetlerin aldığı

Read More

Besmele-i Şerife

Besmele-i Şerife Her dertlere devâdır, gönüllere şifâdır Oku can-ı gönülden, besmele-i şerife Mevlâ ihsân eyledi Resûl’ün ümmetine İsm-i âzam duâsı, besmele-i şerife Gam kederi giderir, rûha ferahlık verir Her

Read More

Eûzu Besmele

EÛZÛ BESMELE  Gelin kulak verin bana, bak ne dedi Âdem baba Şeytanın hilesinden, eûzu besmele oku Evlatlarım zürriyetlerim, uymayın nefse sakın Dedi babamız bu sözü, eûzu besmele oku At

Read More

Gel Sen Aşka Talip Ol

Gel Sen Aşka Talip Ol Var sen aşka tâlip ol, gafil olma arif ol Hakk’a aşık olanlar, cahimden azad olur İster isen Rahman’ı, terk eyle mâsivâyı Oku Kur’ân zikreyle,

Read More