Divan Abdullah Salahaddin-i Uşşaki

Divan Abdullah Salahaddin-i Uşşaki

Prof. Dr. Mehmet Akkuş Hocanın yıllar süren  titiz çalışmasının eseri

  • Hazırlayan: Prof. Dr. Mehmet Akkuş
  • Editör: Uğur İncebilir
  • Kitabın Türü: Tasavvuf
  • Cilt Tipi: 350 gr Mat Kuşe Karton Kapak
  • Kağıt Cinsi: 60 gr Holmen Kitap Kağıdı
  • Basım Tarihi: Haziran 2020
  • Basım Sayısı: 1. Baskı
  • Sayfa Sayısı: 448 Sayfa
  • Boyut: 15 x 23 cm

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gülşen-i vuslatta ey bülbül bu efgânın nedir
Aşkı fâş etmek midir kasdın bu destânın nedir


Yâr ile olmaktasın sîne-be-sîne leb-be-leb
Nûr-ı vechinden mi yandın nâr-ı sûzânın nedir


Fülk-i dil ummân-ı vasl-ı yâra müstağrak iken
Huşk-leb girdâb-ı aşk içinde devrânın nedir


Bezm-i vasl içinde câm-ı işretin leb-rîz iken
Kanmadın sahbâ-yı aşka hâhiş-ı cânın nedir


Mekteb-i dilde aref dersin tahakkuk eyle ger
Bulmadınsa Hakk’ı bu âlemde irfânın nedir


Dürre-i deryâ-yı vahdetsin yeter ko gafleti
Cevher-i zâtın teyakkun eyle bil kânın nedir


Bezm-i vahdette SALÂHÎ yâr ile hem-dem iken
Kesreti kalbinde cem‘ ettin bu dîvânın nedir

İletişim:

Sultan Selim Caddesi No:1/5 4.Levent İstanbul

Tel:

+90 (534) 726 0181 

E-posta:

[email protected]eflatunkitap.com.tr

https://www.eflatunkitap.com.tr/

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.