Dön Yaratan Aşkına

Dön Yaratan Aşkına

Gel yan aşkın narına, de dâim Allah Allah
Bugün canı gönülden, dön Allah’ın aşkına

Döner saf saf melekler, hep arşın etrafında
Bütün ay ve yıldızlar,döner Allah aşkına

Esrâr-ı tevhid ile, gel kalbini pak eyle
Gönül gözü açılır, dön yaratan aşkına

Var bunlardan ibret al, ehl-i gaflet anlamaz
Deseler de mürâi, dön Resûl’ün aşkına

İnsâfa gel ey sofi, bil ki bu dönmek Hak’tır
Döner cümle mevcudât, yaratanın aşkına

Aşk insanı döndürür, cehennemi söndürür
Götürür dost şehrine, dön Mevlâ’nın aşkına

Semâ kıldı Mevlâna, daha nice ehlullah
Döndü Sünbülü Sinan, dön Allah’ın aşkına

Feyiz nedir bilmezsin, aşk-ı inkâr eyleme
Ne bilir ehl-i gaflet, dön Resûl’ün aşkına

Döner saf saf hacılar, Kâbe’nin etrafında
Gel ey Sıddık sen de dön, dön Allah’ın aşkına

Sıddık Naci Eren Efendi Divanı

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.