Sıddık Naci Efendi’nin Eserleri

Kitapların dünyasında kendisini ümmi olarak telakki eden, ancak mana âleminde yaptığı sırlı yolculukların sonrasında kendisini yazmaya adayan Sıddık Naci Eren Efendi iznini de mürşidinden alıyor. Seyyid Kazım Efendiye gönlüne dolanların, doğanların etkisiyle kitap yazıp yazamayacağını soruyor.  Kazım Efendi de zaten ona verilen müjdeyi biliyor ve izni veriyor. İlk eseri de Peygamber Efendimiz adına oluyor.

Sıddık Naci Eren efendinin eserleri hakkında Prof. Dr. Mehmet Akkuş şunları söylüyor:

“Sadece tek yönlü bir eser değil bunlar. Öncelikle Cenab-ı  Hakk’ı tanıma, ona niyazda bulunma, müracaatta bulunma onu gerçekten kalbimize gönlümüze sindirme bakımından Cenab-ı  Hakk ile ilgili eserleri var. Müteessiflerinin ve ihvanının gönlüne Allah sevgisini, Allah korkusunu yerleştirmek için böyle eserleri var. Bir başka grupta da Peygamber Hazretlerini tanıtıcı, onu sevdirici, onun hadislerinden bize örnek olacak hayatından bir takım kesitleri ortaya koyan eserleri vardır. Bunun devamında da Sahabe-i İkramı bize anlatıyor. Hayatlarından bize örnekler sağlıyor.

Sıddık Naci Eren Efendi’nin kitap yazma yolculuğu hala devam ediyor. O bir taraftan sohbetleri diğer taraftan yazılarıyla insanlara sesleniyor onları irşad ediyor. Yazılarında sadeliğe önem veriyor herkes anlayabilsin diye. Şiirleri besteleniyor, ilahi formatında söyleniyor, tasavvuf yolu bu şiirlerde ortaya konuluyor. Şiirler bir kitapta toplanıyor ve ortaya divanı kebir çıkıyor. 1000 sayfalık ‘Sıddık Naci Eren Divanı’ insanlara ulaşıyor.” (1)

…..

Divandaki sözler her seviyedeki insanın anlayabileceği düzeydedir. Ömrünü Allah rızası için geçirmiş , sohbetleri, nasihatleriyle birçok insanın gönlüne dokunmuş Sıddık Naci Eren efendi şöyle demiştir : İçini dışından fazla süsle . İçin Hakk’ın , dışın halkın attığı yerdir.

Klasik divanlarda birinci olarak Cenabı Hakka yalvarış , yakarış , iltica sadetinde münacaatlar ile başlayıp ikinci olarak Hz Peygamber’e (s.a.v.) salatü salavatı teşvik eden O’nun sıfatlarını medhu sena eden naatlar, üçüncü olarak Efendimiz’in ehli beyt ve sahabesine dair şiirler bulunur. Sıddık Naci Eren efendi’nin divanında bu klasik tertip görülmemekle beraber hemen hemen her fasılda, her harfte bu üç mevzu mutlaka yer almıştır. Şiirlerde Efendimiz’in ahlakı seniyyesi, Ayetlerden mülhem mısralar vardır. Cenab-ı Hakkın onun mahlukatının aşk mertebesinde sevilmesi , sahiplenilmesi satırlarda gönülden damlayan irfani sözlerin her birisi gönlün bir başka teline dokunur. Yazdıklarının adamı konuştuklarının sahibi olmak meziyettir der Sıddık Naci efendi. (2)

Kaynaklar :

1-https://www.dunyabizim.com/portre/omrunu-hakk-icin-halka-hizmete-adamis-bir-gonul-eri-siddik-h31195.html

2-Mehmet Kemiksiz Konserinden https://www.youtube.com/watch?v=IfLEPu24LLo

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.