Gel Aldanma Ey Derviş

Gel Aldanma Ey Derviş

Eyle seyr-i süluku, bir mürşid-i kâmilden

Bul târikin ehlini, aldanma gel ey derviş

Çoğaldı sahte şeyhler, târikat kisvesi içre

Seçmez Hakk’ı batıldan, uyma ona ey derviş

Şeriât elde mizân, gel tart onu mizanda

Yoksa onda şeriat, terket onu ey derviş

Şeriat ve Târikat, bir vücuddur âlemde

Şeriatsız şeyhlere , aldanma gel ey derviş

Surette sanki Sıddık, lakin sıreti zındık

Idlâl eden müfside , uyma sakın ey derviş

Târikat yolu aslında, ne güzel yol ammâ

Bozdu bazı sapıklar, gel aldanma ey derviş

Şeriatı küçümser, gaflet ehli insanlar

Onların şeyhi şeytan, kurtar kendini ey derviş

Her mürşide dil verme, yolun sarpa uğratır

Bir mürşid-i kâmil bul, var teslim ol ey derviş

Nâci şeyhlik şartını , müminlere bildirdi

Kendi şeyh değil amma, tut sözünü ey derviş

Sıddık Nâci Eren efendi Divanı: 249

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.