Gel Sen Aşka Talip Ol

Gel Sen Aşka Talip Ol

Var sen aşka tâlip ol, gafil olma arif ol

Hakk’a aşık olanlar, cahimden azad olur

İster isen Rahman’ı, terk eyle mâsivâyı

Oku Kur’ân zikreyle, her işin âsân olur

Mâsivâdan pâk olan, gönül tâhtı kurulur

Kim ki aşka yâr olsa, kalbi nazargâh olur

Tâhtı tacı terketti, Sultan İbrahim Ethem

Mevlâ aşkına düşen,  tâhtı târumar olur

Varlığından gel soyun, derviş olmak istersen

Düş ehlullah yoluna, girenler sultân olur

Özenmezmisin yâre, aldanmışsın ağyâre

Eyle tövbe istiğfâr, hep günahlar affolur

Sıddık Hakk’a aşık ol, verme nefse gel rahat

Benliğinden soyunan, vâsıl-ı didâr olur

Sıddık Naci Eren Efendi Divanı

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.