Gökyüzünü Sarsan Dua

Ya Vedûd! Ya Vedûd! Ya Vedûd! Ya Ze’l-arşi’l-mecid! Ya Mübdi’, Ya Mu’id! Ya Fe’aalün lima yürid! Es’elüke bi-nuri vechikellezi mele’e erkane arşike ve es’elüke  bi-kudretike’l-leti kadderte biha ala cemiyı halkıke ve bi-rahmetikelleti vesiat külle şey’in ilma .

La ilâhe illâ ente. Ya Muğis, eğisni!

La ilâhe illâ ente. Ya muğis, eğisni!

La ilâhe illâ ente. Ya muğis, eğisni!..”

Türkçe Meali:

“Ey Vedûd! Ey Vedûd! Ey Vedûd!

Ey yüce Arşın Sahibi! Ey kâinatı hiçten ve benzersiz bir şekilde yaratıp bin bir isminin tecellileriyle emsalsiz bir şekilde süsleyen Mübdi’! Ey varlıkları ölümünden sonra yeniden inşa edip dirilten Muîd! Ey dilediği her şeyi yapan! Arşının rükünlerini dolduran Zâtının nûru hürmetine; yarattığın bütün varlıklara hükmeden kudretin hürmetine ve her şeyi kaplayan rahmetin hürmetine istiyorum. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Ey kendisinden yardım isteyene yardım eden! Bana yardım et. Ey güç durumda olanlara yardım eden ve ummadıkları yerlerden ihtiyaçlarını ellerine veren Muğîs! Bana yardım et!”

Kaynaklar :

Evliyaların Kerametleri kitabı.

Kitabın Yazarı : Ebü’l-Kāsım (Ebü’l-Hüseyn) Hibetullāh b. el-Hasen b. Mansûr el-Lâlekâî et-Taberî er-Râzî (ö. 418/1027)  Hadis hâfızı, kelâm âlimi ve Şâfiî fakihi.  

https://islamansiklopedisi.org.tr/lalekai

Evrad-ı Füyuzat-ı Rabbaniyye  İlahi Feyizler Abdülkadir Geylani (k.s.a.) Gavs-ı Azam’ın Haftalık Evradı bölümü  Perşembe Gününün evradından syf. 180-181 Sıddık Naci Eren Efendi 

https://www.havasokulu.com/dualar-dua-kardesligi/2972-gokyuzunu-sarsan-dua-ya-vedud-ya-vedud.html

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.