Hoştur yâ Rasûlallâh

Aşkınla benim hâlim Hoştur yâ Rasûlallâh

Güfte: Selahaddin Uşşaki

Beste: Mehmet Kemiksiz

Aşkınla benim hâlim Hoştur yâ Rasûlallâh

Fikrin ile âmâlim Hoştur yâ Rasûlallâh

Çeşmimden akar yâşım Derdindir ayakdaşım

Bu sevdâ ile bâşım Hoştur yâ Rasûlallâh

Hicrinde olur zârım Cânımdan da bîzârım

Vaslın ile her kârım Hoştur yâ Rasûlallâh

Memnûnum nevâlinle Mesrûr it cemâlinle

Her vaktim hayâlinle Hoştur yâ Rasûlallâh

Dil vahdette zâr itse Kesretten firâr itse

Her vârın nisâr etse Hoştur yâ Rasûlallâh

Bezl itdi Salâhî dil Sen şâha inayet kıl

Lutfun ile kâl u kîl Hoştur yâ Rasûlallâh

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.