Hüseyin Vassâf Efendinin Bir Dervişi

Hafız İsmail Nısfet efendi , Uşşâkî meşayıhından Hüseyin Vassâf (1872-1929 ) efendinin dervişidir. Kendisine haksever manasına gelen Nısfet soyismini almıştır.

Bestekardır. Günümüze beş bestesinin notası ulaşmıştır.

Bunlar :

Acemkürdi makamında Güftesi Hüseyin Vassâf efendiye ait Ey Serveri alem ne güzel fahri cihansın

Hicaz makamında Güftesi Hüseyin Vassâf efendiye ait Cihana mahzı rahmettir vücudun ya Resulallah

Hüzzam makamında Güftesi Hüseyin Vassâf efendiye ait Cihanda en büyük nimet , saadet ya Resulallah

Hüzzam makamında Güftesi İbnül emin Mahmud Kemal Inal (1871-1957) efendiye ait Ey ruh-i muşahhas ki bütün canlara cansın

Hüzzam makamında Güftesi Tahir ağa tekkesi şeyhi Selahaddin-i Uşşâkî (1705-1783) efendiye ait Gönül fikri hayalinle sabahlar ya Resulallah

Gördüğü rüyalarla ilgili dosya aşağıdaki linkten indirilebilir. Bazı rüyalarında Hüseyin Vassaf efendinin yakın arkadaşı İbnül emin Mahmud Kemal İnal efendiyi görmüştür.

http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/handle/11498/16210

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.