Mehmed Metin İrşadi hz.

KARACAOĞLU, Mehmet Metin (İrşâdî, Asrî İmam)

(Bursa 1911 -ay. 1987) Din adamı. Işıklar Askeri Lisesi’nin Arabî ve Fârisî hocası Ali Osman Efendi’nin oğludur. İlköğreniminden sonra ilahiyat eğitimi aldı. Babası¬nın ardından Duhter-i Şeref camisinde imam-hatip ve vaiz olarak atandı. “İrşâdî” (uyarıcı, doğru yolu gösteren) sanıyla ve “Asrî İmam” olarak tanındı. Bursa Müftülüğü’nde görev aldı, Diyanet müfettişi olarak Anadolu’yu dolaştı. Kıbrıs’a atandı, 21 yıl süreyle Yeşil Ada’da görev yaptı.
Söz söyleme sanatını çok iyi kullanan az bulunur hatiplerdendi. Vaaz ve hutbeleri zevkle dinlenirdi. İslâm fıkhına ait 30 dolayında kitapçık yayımlamıştır. Bunlardan birkaçının isimleri : Namazın Esrarı, Kuran’ı Kerim Meşalesi, İsra ve Miraç .
1987’de Bursa’da vefat etti ve Hüseyinalan mezarlığında babasının yanında defnedildi.

Mehmet Metin İrşadi Uşşaki şeyhlerinden Mustafa Kazmi Sultandan 1943 yılında icazetnamesi almıştır.

http://bgc.org.tr/ansiklopedi/karacaoglu-mehmet-metin-irs%C3%A2d%C3%AE-asr%C3%AE-imam-.html

Bursada Kırklar Meclisi Mustafa Kara

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.