Mesâbîhu’s – Sünne

Mesâbîhu’s – Sünne

 

 

Mesâbîhu’s – Sünne,  güvenilir hadis kaynaklarından derlenmiş hadisleri ihtiva eden bir eserdir. (1)

Kitabın yazarı olan Ebû Muhammed el-Huseyn b. Mes’ud el-Ferrâ el-Beğavî (516/1122), fakih, muhaddis ve müfessirdir . (2)

İslam âleminde büyük şöhret kazanarak kırktan fazla şerhi yapılan bu eser Osmanlı medreselerinde de okutulmuştur. (6)

Bu kitabın  Hatib Tebrizi tarafından genişletilmiş halinin Türkçe çevirisi Çelik ve Ocak yayınevleri tarafından ( Mişkatü’l-Mesâbih Tercümesi) yapılmıştır. (3)

Bu kitabı Halvetiyye’nin Uşşâkiyye kolu şeyhlerinden Âlim Sinan Efendi Osmanlı Türkçesine çevirmiş ve Kuloğlu İlyas efendi [? 1657/1658] de nazm olarak şerh etmiştir. (5)

 

Kaynaklar :

1- https://islamansiklopedisi.org.tr/mesabihus-sunne

2- http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Islam-Alimleri-Ansiklopedisi/Detay/BEGAVI/1266https://ehlisunnnetde.tr.gg/BEGAV%26%23304%3B.htm

3- https://sorularlaislamiyet.com/miskatul-mesabih-isimli-kitabi-tanitir-misiniz

4- http://www.ilimdunyasi.com/miskatul-mesabih/izahli-mistakul-mesabih-tercumesi/

5-Kuloğlu Şeyh Hacı İlyas ve Külliyatı Bünyamin Taş

6- Begavî’nin Mesâbihu’s-Sünne Adlı eserinin kadim bir nüshası ve diğer nüshalarla mukayesesi Yrd.Doç.Dr. Muhittin Düzenli

7- el-Hatîb et-Tebrizî ve Mişkâtü’l-Mesâbîh’i Üzerine Selim Demirci, Yard. Doç. Dr.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.