Mîhveri’l-ulûm

Mîhveri’l-ulûm (İlimlerin özü veya esası)

 

Mihverü’l- ‘ulûm Kaynaklarda Uşşâkî meşayıhından Abdurrahman Sâmî Efendi’nin eserleri arasında zikredilen 95 ve günümüze ulaşan 96 bu eserin müstakil bir kitap değil; kardeşi Cemâl Nâdir ile birlikte çıkardıkları ve sekiz sayı devam etmiş olan (9 Kânûn-ı Evvel 1327 (22 Aralık 1911) -Nisan 1328 (1912))  Dinî, İlmî, Edebî Onbeş Günde Bir Neşr Edilen Mecmûa-i İslâmîyye diye tanıttıkları tasavvufî muhtevalı dergidir . 97 Derginin bazı sayıları Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Seyfettin Özege Salonunda S94700 demirbaş numarasıyla kayıtlı olup tamamı Beyazıt kütüphanesindedir.

 

95 Saruhâni, Mevlûd-i Müctebâ, s. 28.

96 Bkz: Derin, Abdurrahman Sami’nin Hayatı, s. 32 ; Beyazıt kütüphanesi

97 Polat, “II. Meşrutiyet Devri Türk Kültür-Edebiyat Ve Basın Hayatının Bir Yansıtıcısı Olarak Rübap Dergisi”, s. 10

 

Kaynaklar :

1-Şeyh Abdurrahman Sâmî Efendi’nin Nâme-i Muharrem’i Mehmet Halit AYAR

3- Divan-ı Sami efendi  https://archive.org/stream/Divan-iSamiAbdurrahmanSamiNiyaziSaruhaniKaddesellahuSirrahulAli/Dvan-iSm77_djvu.txt

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.