Mülk Suresi

Hz. Peygamber ( s.a.v) şöyle buyurmuştur. “Mülk Sûresi kabir azabına manidir”. Tebâreke (Mülk sûresi) kabir azabına mânîdir. Kim, Mülk sûresini okursa, Kadir Gecesini ihyâ etmiş gibi olur. (1)

Hüseyin Vassaf ef. Sefinei Evliyasında Uşşaki Asitanesinde Persembe zikir meydanında Cumhur olarak Mülk suresi okunduğunu yazar. Abdurrahman Sami Niyazi ef . Tuhfetul Uşşakiyye’de dervişana öğle namazları sonrası Mülk suresi okunmasını söyler.

Fas’ta Cumhur Mülk suresi okunuşu :

Kaynaklar :

(1) Mübarek Aylar ve Geceler Sıddık Naci Eren efendi syf.66-69

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.