Ölümün Çeşitleri
Sıddık Naci Eren Efendi’nin Cenaze namazından

Ölümün Çeşitleri

Salike mevt-i ıztırari (mecburi, zorunlu ölüm) gelmeden evvel mevti ihtiyari (isteğe bağlı) ile ölmek lazımdır. Ölmeden önce ölünüz. Hadis-i şerifi ile me’murün-bihtir (emrolunan şey).

Hâtem-i Esam (ks)’e göre mevtin envaı (çeşit, tür) dörttür.

1.Mevt-i ahmer (kızıl ölüm) nefsin arzularına muhalefettir.

2. Mevt-i ebyaz (beyaz ölüm) nefsi aç ve susuz bırakmaktır.

3.Mevt-i ahdar (yeşil ölüm) değersiz ve yamalı elbise giyerek nefsin büyüklüğü ve gururunu kırmaktır.

4.Mevt-i esved (kara ölüm) eza ve cefaya tahammül edip insanların zahmetinin Hak’tan olduğunu idrak etmektir.

Salike enva-i mevtle nefsini imate (ölü hale getirmek) lazımdır.

Kaynaklar :

Feridüddin-i Attar, Tezkiretü’l Evliya , Ahmed Avni Konuk Mesnevi Şerif şerhinde Tasavvuf düşüncesi , Kazim Kizilkanat Seyyid hz  Müminlerin Havass yolu  syf.21-22

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.