Oruç ve Sabır

Hz Peygamber (s.a.v.) ” Bu ay sabır ayıdır. Sabrın ise sevabı cennettir. ” buyurduğu gibi diğer hadisi şerifinde de ” Oruç sabrın yarısıdır. Sabır da imanın yarısıdır.” buyurmuşlardır. Yani oruç sabrın yarısı, sabır da imanın yarısı olmakla oruç ibadetler arasında Cenabı Hakka ihtisas ve intisap peyda etmiştir. (1)

Sabredenlere nihayetsiz ecrü sevap duyurulmuştur. Sabır orucun, imanın nısfıdır, her şey sabırla mümkündür. Sab ırla her şeye erişilir. İbadetin ruhu, kapısı da oruçtur. Her şeyin bir kapısı olduğu gibi ibadetin kapısı da oruçtur. Çünkü oruç ile Allah’ın ve halkın düşmanı olan şeytanın hakkından gelinir. Oruç insanın elinde bir kalkandır. İnsanın kanına kadar karışan şeytan lain açlık ve susuzluk kalkanıyla et ve kan arasından ancak bu suretle çıkarılır. Şeytan, habis insanların kalplerine yaklaşarak her türlü melanetyapmamış olsaydı semavati ulviyedeki esrarı gaybiyeye nazarla kesb-i ittila ederdi. (2)

Kaynaklar :

1- İmamı Gazali hz. İhyai Ulumiddin

2- Sıddık Naci Eren efendi Mübarek Gecelerin ve Üç ayların Fazileti syf.52-53

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.