Şemsi Ziya İsteyen

ŞEMS-İ ZİYA İSTEYEN

Kendini mizâna çeksin, Hak’tan ihsân isteyen

Her dâim tövbe etsin, Mevlâ’dan af isteyen

Doğru tutsun mizânı, şer-i şerifi her zaman

Başına taç eylesin, necâtını  isteyen

Ver aşka sen kendini, ta giceler gündüzde

Ciğerini kebap etsin, dost didârı isteyen

Kalk gice seherlerde, dur Hakk’ın huzuruna

Yalvar güzel Allah’a, vech-i Subhân isteyen

Her işinde gücünde, kıl tevekkül Allah’a

Kalp âleminde sâfi, şems-i ziyâ isteyen

Deme niçin bu böyle, yerindedir o öyle

Gel sabreyle şükreyle, nûr-u irfân isteyen

Tahammül edilmez mi, dost için hiç belâya

Gel sabreyle şükreyle Hak’tan necatın isteyen

Fedâ-yi can etmez mi, kim ki İsmâil gibi

Gel tahammül eyle sen, koçu kurban isteyen

Kıl tefekkür ey Sıddık, çek mizâna kendini

Hakk’a kulluk eylesin, dost rızâsı isteyen

Sıddık Naci Eren Efendi Divanı

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.