Tevekkül 01
Tevekkeltü al-Allah Yanlız Allaha Tevekkül ederim . Altınbezer

Tevekkül 01

Süluku tekmil eden salikin gözetmesi gereken beş şarttan birisi de tevekküldür. Salik tam tevekkül içinde bulunmalıdır, yani, yiyecek, içecek ve giyecek gibi şeylerde , buldukları ile kanaat etmeli; yemekte, içmekte ve giyinmekte : (Yarın şöyle yapayım…) gibi düşünceleri tamamıyla kafasından silmelidir. Çoluk çocuk sahibi bile olsa, onların da yemelerinde, içmelerinde ve giyinmelerinde ve kendisine düşen görevlerinde derin derin düşüncelere dalmamalı, zikrinden ve fikrinden başka bir şey düşünmemelidir.

“Dünya hayatındaki ma’işetlerini bile, aralarında biz taksim ettik.” (ez-zuhruf 32) hükmüne bağlanmalı ve bütün işlerini Hakk’a bırakmalıdır. (1)

Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de, tevekkülün lüzum ve önemini, faydasını birçok ayetlerde bildirmiştir :  “…Bir işi yapmaya karar verdiğin zaman artık Allah’a tevekkül et. Muhakkak ki, Allah kendisine dayanıp güvenenleri (tevekkül ehlini) sever.” (Al-i İmran suresi , 159)

Hz Peygamber (s.a.v.) Efendimiz buyurdu : “Tevekkül insanlardan değil, Allah’tan dilemektir. İnsanlara değil, Allah’a güvenmektir ve O’nunla yetinmektir. Tevekkül, bedeni ibadete, kalbi Allah’a bağlamaktır.” (2)

Kaynaklar : (1) Sıddık Naci Eren ef. Ey Gönül Var ALLAH’a Kulluk Eyle Syf. 141

(2) Sıddık Naci Eren ef  Müslümanız Elhamdülillah Cümle Tarik Bir Değil mi ? syf 218,219

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.