Uşşâkî Şeyhülislam


Şeyhülislam, Osmanlı İmparatorluğu’nda, sadrazamdan sonra gelen ikinci büyük görevli. Osmanlı devletinde en yüksek dereceli müftü. Fetva müessesesinin başkanı. İlmiye sınıfının başıdır. Kendisine sorulan dînî meseleler ve sualleri fetva ile çözüme kavuşturan kimse. Şeyhülislam ya da Şeyh-ül İslam dinsel konularda en yüksek derecede bilgi ve yetkiye sahip olan kimse anlamına gelir. Osmanlı Devleti zamanında şeyhülislam dinsel konularda en yüksek yetkiye sahip devlet görevlisiydi. Divan’da alınan kararların İslam Dini’ne uygun olup olmadığı konusunda fetva verirdi. İlk şeyhülislam II. Murat döneminde görev yapan Molla Fenari’dir. (1)

Mehmed Salih efendi Pir Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî soyundandır. 1758 yılında 74. Osmanlı şeyhülislamı olmuştur. Oglu Ahmed Esad efendi de 1803 yılında 96. osmanlı şeyhülislamı olmuştur.

meraklısına not :

mehmed salih efendi : https://islamansiklopedisi.org.tr/mehmed-salih-efendi

ahmed esad efendi : https://islamansiklopedisi.org.tr/esad-efendi-salihzade

kaynaklar :

1- https://seyhulislam.nedir.org/ ve islam ansiklopesidi / Osmanlı Devleti’nde Şeyhülislâmlık Müessesesi Doç. Dr. Murat Akgündüz

2- MEB İslam Ansiklopedisi Uşşaki maddesi

3- Osmanlı Şeyhülislamları Serhat Başar

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.