Varını Canana Bahşeyleyen
Varını Bahşeyleyen

Varını bahşeyleyen cumhur ilahisi Uşşak makamında evsat usulünde hazırlanmış. Güfteyi Fevzi efendi yazmış; Muallim İsmail Hakkı bey de bestelemiş.

Uşşakileriz

Varını bahşeyleyen canana Uşşakileriz

Canını hazır eden kurbana Uşşakileriz

Nakşibendi Halididir nısbetim ger Fevzi’ya

Her tarikin şem’ine pervane Uşşakileriz

Meraklısına not:

Fevzi efendi : Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi, Gümüşhânevî Dergâhının son postnişînidir. 1851 (H.1267) yılında doğdu. Müderris idi. 1926 (H.1345) senesinde İstanbul’da vefât etti.

İsmail Hakkı Bey 1865 yılında İstanbul’da doğdu. Bir saray müezzininin aracı olmasıyla Mızıka-i Humayun’a alındı. Daha sonra “Kolağası” rütbesi ile müezzinbaşı (Müezzin-i şehriyari) oldu.

1908’de Mûsıkî-i Osmanî Mektebini kurdu. Darülelhan adı altında açılan, sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı adını alan öğretim kurumunda “Tertip ve Tasnif Heyeti” üyeliği ve “Fasıl Şefliği” yaptı. Çok güçlü nota bilgisi olduğu için ayrıca “Solfej Muallimliği” görevini de üstlenmişti.

Muallim İsmail Hakkı Bey 30. Aralık. 1927 ‘de öldü; Eğrikapı mezarlığına defnedildi. Ailesi daha sonra “Aksoy” soyadını almıştır.

http://www.eksd.org.tr/muallim-ismail-hakki-bey/

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.