Ya Hayy ul Ya Kayyum

Bismillahirrahmanirrahim

Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm . (bakara 255) (1)

Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. (2)

Elif, lâm, mim. Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm. (Ali İmran 1-2.ayetler) (3)

Allah; O’ndan başka asla ilâh yoktur; hay ve kayyûmdur. (4)

Ve anetil vucûhu lil hayyil kayyûm. (taha suresi 111.ayet) (5)

Bütün yüzler; diri, yaratıklarına hâkim ve onları koruyup gözeten Allah’a boyun eğmiştir. (6)

Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na’büdü ve iyyâkenesta’în. (Fatiha 5) İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ. (Fetih,1) Selamun kavlen min Rabbir Rahiym. (Yasin 58) (7)

Allah tekdir, Diridir, Kimseye ihtiyaç duymaz, Hakimdir, Adildir, Noksan değildir/mükemmeldir. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. (Fatiha 5) Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik. (Fetih,1) Engin merhamet sahibi rabden gelen söz şu olacak: “Selâm size!” (Yasin, 58) (8)

Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah el azim el keriym ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etûbu ileyh tevbete abdin zalimin li nefsihi la yemlikü li nefsihi mevten vela hayaten ve la nuşura. Ve eselühüt tevbete vel hidayete lena. İnnehü hüvet tevvabür rahiym. (9)

Kendisinden başka ilah olmayan, Bir karşılık gözetmeden inayetiyle ihsan eden, hakikî hayatla diri olan Hay, her şeyi ayakta tutan  Kayyum olan büyük Allah’dan beni bağışlamasını istiyor ve -bütün benliğimle- ona tövbe edip, yöneliyorum; nefsine / kendine zulmetmiş, üstelik nefsi için ne ölümü, ne hayatı ve ne de öldükten sonra dirilmeyi elinde tutamayan bir kulun tevbesiyle / yönelişiyle (tevbe ediyorum). (10)

Çok Yüce, Çok Cömert, Çok Merhametlisin. O Öyle bir Yaradanki Her Zaman Ayakta ve Ölümsüz Bir Yaradan. Ondan Başka İlah Kesinlikle Yoktur. Cenabı Allah’a Tevbe Ediyorum.O Öyle Bir Tevbedir ki Aciz ve Zavallı Bir Kulun Tevbe’siyle Tevbe Ediyorum.Yaradan Cenabı Allah’tan (C.C) Bağışlanma ve Hidayet İstiyorum. Allah (C.C) Bütün Tevbeleri Kabul Eder ve Çok Merhamet Sahibidir. Bizi Yaratan Allahü Teala’dan Mağfiret Dilerim.Şuana Kadar Yaptığım Bütün Günahlarımı Cenab-ı Allah’tan Bağışlamasını İsterim.Tüm günahlarımın Affını Talebederek Niyaz Ederim. (11)

La ilahe illa ente. Ya Hayyu Ya Kayyumü. Ya zül celali vel ikram. (12)

Ey celal ve ikram sahibi olan Rabbim (Rahman 27 ve 78), Ey daima hayatta olan Hayy, bütün varlıkları ayakta tutan Kayyum Senden başka (ibadet edecek) hiçbir ilah yoktur. (13)

Kaynaklar :

(1),(3),(5) Evrad-ı Saadet-i Ebediyye Sıddık Naci Eren efendi Evrad-ı Füyuzat-ı Rabbaniye Abdülkadir Geylani (k.s.a) Perşembe günü bölümünden syf. 180

(2) https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Bakara-suresi/262/255-ayet-tefsiri

(4) https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/%C3%82l-i%20%C4%B0mr%C3%A2n-suresi/295/2-ayet-tefsiri

(6) http://www.namazzamani.net/kuranmeali/taha-suresi-111.ayet.htm

(7) Evrad-ı Saadet-i Ebediyye Sıddık Naci Eren efendi Çarşamba günü bölümünden syf. 71

(8) https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/sure/

https://www.mumsemaforum.com/ne-nedir/185649-ferdun-hayyun-kayyumun-hakemun-adlun-duasinin-anlami-nedir.html

(9) Evrad-ı Saadet-i Ebediyye Sıddık Naci Eren efendi Pazar günü bölümünden syf. 41

(10) https://sorularlaislamiyet.com/estagfirullah-el-azim-ellezi-la-ilahe-illa-huvel-hayyel-kayyume-ve-etubu-ileyh-tevbete-abdin

(11) https://www.gizemlidualar.com/gizemli-dualar/tevbe-istigfar-dualari-tovbe-nasil-edilir.html

(12) Evrad-ı Saadet-i Ebediyye Sıddık Naci Eren efendi Evrad-ı Füyuzat-ı Rabbaniye Abdülkadir Geylani (k.s.a) Perşembe günü bölümünden syf. 178

(13) https://www.mumsemaforum.com/misafir-sorulari/118843-la-ilahe-illa-ente-ya-hannanu-ya-mennanu-ya-bedias-semavati-vel-erdi-ya-zel.html

https://www.islamveihsan.com/ya-hayyu-ya-kayyum-duasi.html

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.